Oficiálny názov: Bedmintonový klub Šamorín
Skratený názov: BK Šamorín

Právna forma: občianské združenie
Dátum vzniku: 16.9.2015

IČO: 48413372
DIČ: 2120127163
IBAN číslo účtu: SK75 1100 0000 0029 4401 0846

Sídlo: Bratislavská cesta 35A, 93101 Šamorín
E-mail: klub@bedmintonsamorin.sk
Tel.: 0905 857064 (predseda)

Zloženie orgánov klubu:
• Roland BIELČIK (predseda)
• Ladislav CSENKEY (podpredseda)
• Pavol PUTNOKY (podpredseda)
• Kornélia PROCHÁZKOVÁ (kontrolór)
• Rudo BORGULA (ekonomický poradca)

Členský ročný poplatok (pre rok 2016):
• osoby nad 15 rokov ... 15 EUR
• deti do 15 rokov ... 7.50 EUR

Dôležité dokumenty:

Stanovy občianského združenia

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze (16.9.2015)

Zápisnica z členskej schôdze (5.12.2015)


PRIHLÁŠKA DO KLUBU

Hlavné členské výhody:
• zľava z ceny kurtu v Šamorínskom Bedmintonovom Centre vo výške 10% ... zľava sa nevzťahuje na permanentky a ligové zápasy
• zľava z bežnej ceny ponúkaného tovaru (košíky, rakety, oblečenie ...) min. 10 %
• možnosť reprezentovať klub v externých bedmintonových súťažiach (dospelí aj deti)

Hlavný cieľ klubu:
Zlepšovanie materiálnych, finančných a organizačno-technických podmienok na uspokojovanie tréningovo-športových a pretekárskych potrieb bedmintonovej komunity v Šamoríne a okolí. Klub to chce dosiahnuť najmä získavaním sponzorských darov a dotácii, možnosťou odviesť pre klub 2% dane a pod.

Lokálne aktivity klubu:
• tréningy detí a dospelých
• pravidelné turnaje detí a dospelých
• Šamorínska bedmintonová liga

Externé aktivity klubu:
• účasť hlavného klubového družstva v SLOVENSKEJ BEDMINTONOVEJ LIGE
• účasť viacerých klubových tímov v BRATISLAVSKEJ MESTSKEJ BEDMINTONOVEJ LIGE
• účasť našich juniorov aj seniorov na rôznych externých súťažiach (hlavne v Bratislave)
• príležitostné priateľské súboje s inými mestami (viď súboje ŠAMORÍN - PEZINOK)